Smart Home Sounds gevestigd aan Jan Wolkershof 15, 3768 XE Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is opgesteld om je duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Smart Home Sounds in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken door middel deze privacywetgeving);
 • jou vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren;
 • afspraken maken met derde partijen wanneer wij jouw gegevens delen om er onder andere voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan voor het doel dat je ze hebt verkregen;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van derden partijen;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opgenomen, dan kan dat via info@smarthomesounds.nl

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • naam;
 • achternaam;
 • woonplaats;
 • bedrijfsgegevens;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • financiële gegevens.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of voor meer van de volgende doeleinden:

 • administratie en projectmanagement;
 • acquisitie en verkoop en marketing;
 • uitvoering van opdrachten;
 • verwerking in eindproducten.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, om gebruik te kunnen maken van de diensten waarmee bovenstaand gedefinieerde doeleinden gerealiseerd kunnen worden. Wanneer wij jouw gegevens mogelijk aan derden verstrekken, zorgen wij er onder andere voor (met een overeenkomst) dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Eveneens komen wij hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd, zodra deze gegevens niet meer nodig zijn. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens af te staan bij een ingesteld onderzoek door justitiële instanties.

Nieuwsbrief

Indien een klant aanvinkt met het verzoek zich in te schrijven op een nieuwsbrief voor wat betreft het laatste nieuws, dan is het mogelijk in de mailinglijst worden toegevoegd. We gebruiken onder meer de mailinglijst om klanten op de hoogte te houden van veranderingen in dienstverlening en producten. Via een link onderaan de nieuwsbrief kan men zich afmelden.

Social media

Op de website kunnen via hyperlinks pagina’s worden gepromoot en/of gedeeld via sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden actief wanneer jij daarop klikt.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang de situatie hiernaar vraagt, en zoveel als nodig is om je vragen en de werkzaamheden voor je af te handelen en/of om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Uw rechten

Binnen de AVG kun je een beroep doen op de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Smart Home Soundsverzamelt en wat daarmee wordt gedaan;
 • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die Smart Home Soundsin bezit heeft;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies kun je omschrijven als kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie kunnen verzamelen. Cookies van zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

 1. Functionele cookies Smart Home Sounds gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website op een prettige manier en snelle manier functioneert.
 2. Analytische cookies Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht in het gebruik van de website. We maken hiervoor gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden getoetst. Zo kunnen we onder andere fouten en ongemakken opsporen, verbeteringen testen en de gebruikerservaring optimaliseren.
 3. Tracking cookies

Deze cookies volgen bezoekers wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel hiervan is om bezoekers relevante advertenties te tonen op basis van de verzamelde data.

Verwijderen cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site – bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Beveiligen

Alle programma’s, externe software, alsmede alle persoonsgegevens (lees: gebruikersnamen en wachtwoorden) in het ruimste zin van het woord die wij gebruiken, zijn enkel toereikend voor geauthenticeerden.

Websites van derden

Smart Home Sounds is niet aansprakelijk voor content, wet – en regelgeving op websites van klanten en derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de website.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien wenselijk, kunnen gegevens ter inzage worden opgevraagd, en is aan wijzigingen onderhevig.

Autoriteit persoonsgegevens

Bij eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens helpen we je graag verder. Komen we er niet uit, dan kun je op grond van de privacywetgeving je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018. Wijzigingen voorbehouden. Geschillen worden opgelost volgens het Nederlands recht.